Pistol&Revolver



Se skytteprogramet för sommaren 2023!

pistolskytte
wskg logga 1

Kort om skyttegrenarna



KM Bana:Skytte på tavlor från 25m avstånd.


KM Triple Play:Skyttet omfattar minst 2 serier med tre olika vapen:
(C-vapen, A-vapen & R-vapen enligt skjuthandboken)

OBS! Vid regn blir skyttet inställt!

För mer information kontakta
Håkan Strand
070-533 13 91